EUROLAB Logo

EnglishChinese (Traditional)FrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishPersianGeorgian

×

ANASAYFA
GÖZETİM
SURVEY
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ENERJİ HİZMETLERİ
PETROL VE GAZ HİZMETLERİ
İNŞAAT HİZMETLERİ
LOJİSTİK HİZMETLERİ
MADENCİLİK HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME
SPESİFİK BELGELENDİRME
MUAYENE
LABORATUVAR
DİĞER HİZMETLER
BAŞVURU TALEBİ
İLETİŞİM

Her Hakkı Saklıdır. © 2019 gozetim.com

Gözetim Hizmetleri

Kargo Dağılımının Kaydedilmesi

Dökme yük gemilerinde yüklerin dağıtılması, doğru bir yüklmenin en önemli koşuludur. Bir dökme yük, yüklenmeye başlamadan önce, yüklerin standart yükleme koşullarına ve geminin stabilitesine uygun olarak dağıtılmalıdır. Bu ilkeye uyulması, gemi yapısındaki aşırı gerilimi önlemek içindir. Bunun için de şu noktaların dikkate alınması gerekmektedir:

Kargo Dağılımının Kaydedilmesi

  • Geminin denge verisi
  • Balastları doldurma ve boşaltma oranları ve kapasiteleri
  • Tank bölmesinin üst kaplamasında birim yüzey alana düşen izin verilebilir en fazla yük miktarı
  • Ambar başına izin verilebilir en fazla yük miktarı
  • Yükleme, boşaltma, balast işlemleri ve geminin seyri sırasında ortaya çıkacak en olumsuz koşullardaki sınırlamaları da kapsayan gemi yapısı gerginliği ile ilgili genel yükleme ve boşaltma talimatları
  • İşletme tarafından belirlenmiş en olumsuz koşullardaki sınırlamalar gibi özel sınırlandırmalar
  • Gerilim hesaplamaları yapılırken esas alınacak, gemi omurgasındaki izin verilebilir en yüksek kuvvetler ve momentler

Dökme yüklerin, geminin seyri sırasında yeterli bir stabiliteyi sağlayacak ve kayma tehlikesini en aza indirecek şekilde, elverdiği ölçüde kargo bölmeleri seviyesinde yüklenmesi gerekmektedir.

Ara güvertelerde dökme yük taşınacaksa, yüklerin mümkün olduğunca eşit yüzey değerlerinde yüklenmesi ve yük dağılımının bordadan bordaya olması gerekmektedir. Ayrıca yüklerin, yeterli mukavemete sahip boyuna perdelerle birbirinden ayrılması gerekmektedir. Güvenlik açısından gemilerin güvertesi aşırı yüklenmemeli ve güvenli yük kapasiteleri aşılmamalıdır.

Her durumda yükleme ve boşaltma işlemleri, öceden belirlenen yükleme planına uygun şekilde gerçekleştirilmelidir. Eğer bu plana uyulmazsa veya gemi limitlerinden biri aşılacak olursa, işlem durdurulmalı ve liman işletmesine durum bildirilmelidir. Yükün yüklenmesinden ve boşaltılmasında uygulanan yöntem gemi yapısına zarar vermemelidir.

Yükleme işlemleri, gemi personeli tarafından da sürekli gözlemlenmelidir. Ayrıca bu işlemler sırasında gemi draftı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Yükleme planında önemli bir sapma olursa, bu sapmanın düzeltildiğinden emin olmak için yük veya balast işlemleri ayarlanmalıdır. Bütün bu sayılan işlemler kargo dağılımının doğru yapılması açısından önemlidir ve talep edilirse gözetim ve denetim kuruluşları denetçileri, bu durumu gözlemler ve kaydeder.

Kuruluşumuz, birçok denetim hizmetleri arasında talep eden müşterilerine kargo dağılımının kaydedilmesi hizmetleri de sunmaktadır.


Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Gözetim Başvurusu
Copyright © 2019 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.